Przedszkole z rehabilitacją

news

Grupa przedszkolna Od ukończenia 2,5 roku życia dziecko może uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych prowadzonych w małej (4 dzieci) grupie rówieśniczej przez pedagoga specjalnego z udziałem drugiej osoby do pomocy. Dzieci maja również dodatkowe zajęcia między innymi z muzykoterapeutą, dogoterapię, a w razie zgłoszonej przez rodziców potrzeby także religię.

czytaj więcej

Szkoła terapeutyczna

news

Uczniowie realizują nauczanie zintegrowane i uczą się w małych klasach co daje możliwość indywidualnego podejścia do realizacji każdego zadania, a jednocześnie pozwala dziecku na pracę. Nauczyciel, wychowawca klasy jest pedagogiem specjalnym dzięki czemu może korzystać z metod pracy dostosowanych do potrzeb każdego dziecka.

czytaj więcej

Wczesne wspomaganie rozwoju

news

Jeśli pojawił się niepokój, czy nasze dziecko rozwija się prawidłowo, trzeba działać szybko. Zgłosić się do lekarza specjalisty neurologii i jeśli będzie trzeba podjąć zleconą przez lekarza terapię. Im wcześniej rozpoczniemy te działania i im większą konsekwencją się wykażemy, tym większe szanse dajemy naszemu dziecku na prawidłowy rozwój.

czytaj więcej

Rehabilitacja neurologiczna dzieci

news

Rehabilitację zleca i nadzoruje lekarz specjalista , a prowadzą: fizjoterapeuta, psycholog, logopeda i pedagog z wykorzystaniem wielu nowoczesnych i uznanych metod. Zgodnie z zaleceniem i pod nadzorem lekarza specjalisty w ciągu jednej godziny zegarowej dziecko otrzymuje dwie procedury terapeutyczne .

czytaj więcej

Skorzystaj bezpłatnie z naszej pomocy