Rehabilitacja neurologiczna dzieci

17.09.2014

Rehabilitację zleca i nadzoruje lekarz specjalista , a prowadzą: fizjoterapeuta, psycholog, logopeda i pedagog z wykorzystaniem wielu nowoczesnych i uznanych metod. Zgodnie z zaleceniem i pod nadzorem lekarza specjalisty w ciągu jednej godziny zegarowej dziecko otrzymuje dwie procedury terapeutyczne .

Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Konsultacje lekarza specjalisty odbywają się w obecności rodziców, mogą być również dodatkowe konsultacje wyznaczone na prośbę rodziców.

Terapię dziecka powinien prowadzić jeden zespół specjalistów, wtedy można ocenić, a jeśli trzeba modyfikować przebieg procesu terapeutycznego, dlatego specjaliści Poradni „AGA” i specjalnej szkoły ”Nasza Szkoła” na bieżąco wymieniają informacje dotyczące postępów dziecka i współpracują ze sobą.

Skorzystaj bezpłatnie z naszej pomocy