Wczesne wspomaganie rozwoju

18.09.2014

Jeśli pojawił się niepokój, czy nasze dziecko rozwija się prawidłowo, trzeba działać szybko. Zgłosić się do lekarza specjalisty neurologii i jeśli będzie trzeba podjąć zleconą przez lekarza terapię. Im wcześniej rozpoczniemy te działania i im większą konsekwencją się wykażemy, tym większe szanse dajemy naszemu dziecku na prawidłowy rozwój.

Wczesne wspomaganie rozwoju Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniu o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną dziecko może uczestniczyć w 4 do 8 godzinach zajęć w miesiącu. Zajęcia prowadzą pedagodzy specjalni specjaliści wczesnego wspomagania, oraz w miarę potrzeb psycholog, muzykoterapeuta, logopeda, fizjoterapeuta.

Terapię dziecka powinien prowadzić jeden zespół specjalistów wtedy można ocenić, a jeśli trzeba modyfikować przebieg procesu terapeutycznego, dlatego specjaliści Poradni „AGA” i specjalnej szkoły ”Nasza Szkoła” na bieżąco wymieniają informacje dotyczące postępów dziecka i współpracują ze sobą.

Skorzystaj bezpłatnie z naszej pomocy