Medal

Zarząd Stowarzyszenia „Po pierwsze rodzina” w dniu 15 października 2012 roku przyznał medale, za „zasługi w czynieniu dobra dla dzieci z niepełnosprawnością”. Powstanie i następnie przyznanie medali wynika z nieustannej potrzeby promocji określonej formuły usprawniania dzieci i młodzieży ze schorzeniami neurologicznymi, prowadzonej w utworzonych przez stowarzyszenie pięciu placówkach medycznych Poradni Rehabilitacji Neurologicznej „Aga” i Podstawowych Szkołach Specjalnych „Nasza Szkoła” w Warszawie, Przasnyszu, Radomiu, Sochaczewie i Ostrołęce. Mamy na celu utrwalanie w świadomości rodzin i środowisk lokalnych właściwych wzorców postępowania z dziećmi niepełnosprawnymi.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ufundowało medal wykonany techniką tłoczenia w stopie brązu. Medal został zaprojektowany przez malarza Mikołaja Szymanowskiego. Wykonanie matrycy medalu powierzyliśmy wiodącym rzemieślnikom medalistom z Warszawy.

Podczas uroczystości z okazji 10-lecia specjalnej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” oraz Poradni Aga Filia II w Radomiu w dniu 15 października 2012 roku wyróżniono następujące osoby:

Prezydenta Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak – urodzony w 1976 roku w Radomiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej, kierunku Ekonomia, specjalność Finanse. Ukończył administrację na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej. Po ukończeniu studiów rozpoczął współpracę z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, prowadząc zajęcia dydaktyczne z Finansów Lokalnych i Negocjacji w Handlu Międzynarodowym. W trakcie współpracy z WSH w Radomiu podjął pracę w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Radomiu w Dziale Podatków Pośrednich. Od 2004 roku prowadził również zajęcia dydaktyczne w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu z Finansów Lokalnych, Ekonomii i Zarządzania Finansami. W 2003 roku podjął pracę w Dziale Prawnym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, gdzie pracował na stanowisku specjalisty ds. Zamówień Publicznych oraz Przewodniczącego Komisji Zamówień Publicznych do chwili wyboru na Prezydenta Miasta Radomia w dniu 26 listopada 2006 r. W wyborach samorządowych 2010r. ponownie został wybrany na urząd prezydenta Radomia. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Dyrektor „Naszej Szkoły” Elżbieta Michałkiewicz – matka dziecka niepełnosprawnego z mózgowym porażeniem dziecięcym, w 1999 roku nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem doprowadzając do utworzenia w Radomiu w 2001 roku II Filii Poradni Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Aga” a w 2002 roku Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” . W roku 2010 utworzyła Klub Młodych z Niepełnosprawnością , którego spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu . Klub skupia absolwentów Naszej Szkoły oraz młodzież z innych szkół radomskich . W roku 2011 Klub Młodych z Niepełnosprawnością w Radomiu otrzymał Certyfikat w konkursie Dobre Praktyki ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Radomia. Miłość i szacunek do niepełnosprawnego syna Jakuba jest motorem jej działań. Marzy o godnym życiu osób z niepełnosprawnością, pełnym troski , miłości i akceptacji.


Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Po pierwsze rodzina” podczas swojego posiedzenia w dniu 11 czerwca 2012 roku uhoronowało Medale “Za wytrwałość w czynieniu dobra dla dzieci z niepełnosprawnością” następującym osobom:

dr Ewa Sendela
Pani dr Ewa Sendela jest lekarzem pediatrą. Akademię Medyczną w Warszawie ukoańczyła na I Wydziale Lekarskim. Pracę zawodową zaczęłam w Szpitalu Rejonowym w Przasnyszu, po ukończeniu stażu została zatrudniona w oddziale dziecięcym jednocześnie pod kierunkiem dr Jana Tesli rozpoczęła specjalizację z pediatrii I stopień. II stopień specjalizacji z pediatrii uzyskała pod kierunkiem dr Agnieszki Tańskiej – Ordynatora Wojewódzkiego Oddziału Dziecięcego w Ostrołęce. 27.11.1995 – wygrała konkurs na Ordynatora Oddziału Noworodkowego w Przasnyszu i była Ordynatorem tego Oddziału do 12.03.2000r. Od 13.03.2000r. do 30.03.2001r. pracowała w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych Oddział Ostrołęka na stanowisku kierownika działu kontroli. W 2001 roku ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie w zakresie „Zarządzanie Finansami w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego”. Od 01.04.2001r. do 28.02.2010 pełniła funkcję kierownika Poradni Rehabilitacji Neurologicznej dla dzieci i młodzieży „AGA” w Przasnyszu. W 2005 roku otworzyła Zakład Opieki Zdrowotnej w zakresie POZ w Przasnyszu, gdzie do chwili obecnej pracuje.


Zenon Szczepankowski
Starosta Powiatu Przasnyskiego nieprzerwanie od 1998 roku, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w latach 2008 – 2011, Członek Zarządu Krajowego Związku Powiatów Polskich od 2011 roku.
Pan Zenon Szczepankowski jest z wykształcenia mgr inż. bud. lądowego. Ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie i Politechnice Warszawskiej. Jest żonaty. Posiada troje dzieci: syn 23 l., córka 25 l., córka 11 l.;
Po studiach pracował w Przasnyskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Przasnyszu, jako inżynier budowy, kierownik budowy. Nastepnie w Zawodowej Szkole w Chorzelach, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz fizyki. W dalszym czasie prowadził własną działalność – Biuro Projektowe, a także pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Chorzelach, jako nauczyciel fizyki i astronomii.
Od 1998 nieprzerwanie zasiada na stanowisku starosty przasnyskiego. W latach 2008 – 2011 sprawował funkcję Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego.
Obecnie jest członkiem Zarządu Krajowego Związku Powiatów Polskich. Był także członkiem Stałej Konferencji Dialogu Społecznego powołanej przez Wojewodę Mazowieckiego. Od roku 2005 do chwili obecnej członek Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jest stałym obserwatorem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Od 2011 roku przedstawiciel Związku Powiatów Polskich w Zespole Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Najważniejsze odznaczenia:
• Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – 2009;
• Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego – 2005;
• Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju – 2004;
• Statuetka „Przaśnika” za Zasługi dla Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej przyznana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemii Przasnyskiej -2002;


Waldemar Marek Trochimiuk

Burmistrz Przasnysza od 2006 r. Urodził się w 1957 roku w Siedlcach. Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Mińsku Mazowieckim. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu i Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie. W 1998 r. ukończył również studia podyplomowe. Pracę rozpoczął w Jednostce Wojskowej w Przasnyszu jako dowódca plutonu, a następnie jako dowódca kompanii w latach 1980 – 1984. Po studiach w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie, w 1987 r. powrócił do Jednostki Wojskowej w Przasnyszu na stanowiska dowódcy batalionu i szefa sztabu. W 1998 roku w Przasnyszu został dowódcą 20. Ośrodka Szkolenia Specjalistów Radioelektroniki, a w 2003 roku dowódcą 2. Ośrodka Radioelektronicznego i dowódcą Garnizonu. W 2003 r. przeszedł na emeryturę. W latach 2001 – 2002 sprawował mandat Radnego Rady Miejskiej w Przasnyszu. W 2006 r. w wyborach samorządowych został wybrany na stanowisko Burmistrza Przasnysza, w 2010 r. ponownie mieszkańcy Przasnysza wybrali go na swojego Burmistrza.

Przez wiele lat 1986 – 1996 był sędzią piłki nożnej. Jako działacz sportowy był wieloletnim członkiem Zarządu Przasnyskiego Piłkarskiego Klubu Sportowego. Obecnie jest prezesem Okręgowego Związku Piłki Nożnej Ciechanów – Ostrołęka oraz sekretarzem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Pełni liczne funkcje w Ciechanowskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego oraz Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Ciechanów. Przez 11 lat był członkiem Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przasnyszu, a przez 4 lata przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego przy przasnyskim Liceum. Od 2000 r. działa w świetlicy „Promyk Jutrzenki” przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo.

Odznaczony między innymi:
Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”
Złotym Medalem „Siły zbrojne w Służbie Ojczyzny”
• w
2006 r. został odznaczony statuetką Przaśnika przyznawaną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej osobom zasłużonym dla ziemi przasnyskiej.
W życiu przyświeca mu sentencja ks. Prof. Józefa Tischnera: „Nie zawsze będziemy mogli pomóc, ale starajmy się przynajmniej o jedno – nie pozostawić ludzi w samotności,
w ich nieszczęściu.”


dr Jerzy Marian Sadowski
Pan Jerzy Marian Sadowski pracuje w zawodzie lekarza od 1969 roku. Przez okres pracy zawodowej na różnych stanowiskach daje się poznać jako dobry organizator ochrony zdrowia. Od 01.07.1979 roku nieprzerwanie zajmuje stanowisko dyrektora szpitala. Od początku budowy nowego szpitala pełni funkcję inwestora bezpośredniego, doprowadza konsekwentnie do zakończenia inwestycji i oddania do użytku w 2002 roku nowych obiektów szpitalnych.
W następnych latach działalności szpital systematycznie rozwija się i uzyskuje:
• po raz trzeci certyfikat ISO 9000 : 2008,
• tytuły: „Dobry szpital”, Szpital bez bólu”,
• wysokie miejsca w rankingach „Bezpieczny szpital”,
• III miejsce w konkursie „Perły Medycyny w roku 2011”,
• Laureat „Samorządowy Lider Zarządzania 2010 – usługi techniczne i usługi zdrowotne”,
• Wyróżnienie „Menadżer Roku 2011 w Ochronie Zdrowia – SPZOZ”.
Był długoletnim Prezesem Zawodu PCK w Przasnyszu, Radnym Rady Miasta Przasnysz w latach 1994 – 2002.

Za swoją pracę odznaczony zostaje między innymi:
• Złotym Krzyżem Zasługi,
• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
• Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

Medal Stowarzyszenia “Po pierwsze rodzina”

Stowarzyszenie “Po pierwsze rodzina” przyznało medal za zasługii w czynieniu dobra dla dzieci z niepełnosprawnością.

Naszymi Laureatami są wybitne postaci środowisk medycznych związanych z leczeniem i usprawnianiem dzieci:

Prof. dr hab. n. med. Jagna Czochańska, Dr n. med. Maria Borkowska, Dr Zofia Kułakowska,

a także społecznicy:

Jacek Kuroń i Małgorzata Bal

oraz przedstawiciel mediów Artur Marcinkowski.

Medal został zaprojektowany przez artystę Mikołaja Szymanowskiego i wykonany metodą tłoczenia w brązie.

Uroczyste wręczenie medali odbyło się 10 grudnia w Hotelu “Gromada” w Warszawie, zaraz po zakończeniu konferencji naukowej organizowanej z okazji XV-lecia Stowarzyszenia “Po pierwsze rodzina” (www.aga.org.pl/konferencja).

Poniżej zamieszczamy więcej informacji o wyróżnionych osobach.

 

Jacek Kuroń

(1934-2004) historyk, wychowawca i działacz społeczny, polityk. Wieloletni więzień w czasach PRL; współtwórca harcerskiego Kręgu Wolterowskiego, następnie Hufca Wolterowskiego (1955-1961), współautor „Listu otwartego do członków partii” (1965), współtwórca Komitetu Obrony Robotników (1976) oraz Towarzystwa Kursów Naukowych (1978), działacz „Solidarności” i doradca Komisji Krajowej „Solidarności” (1980-1981), działacz podziemnej „Solidarności” (1984-1989), uczestnik Okrągłego Stołu.
Poseł na Sejm (1989-2001), twórca sejmowej komisji do spraw mniejszości narodowych; minister pracy i polityki socjalnej (1989-1990 i 1992-1993).
Animator ruchów społecznych i organizacji pozarządowych; ostatnio – Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach.
Aktywnie działał na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, francuską Legią Honorową, Wielkim Krzyżem Zasług RFN, ukraińskim Orderem Jarosława Mądrego.

 

Prof. dr hab. n. med. Jagna Czochańska

Absolwentk Wydziału Lekarskiego warszawskiej Akademii Medycznej z 1951 roku.
Po dziesięcioletnim okresie pracy w Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie zdobyła specjalizacje z zakresu pediatrii, neurologii i neurologii dziecięcej, a także opracowaniu pracy doktorskiej w 1961 roku aż do emerytury w 1998 pracowała w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie będąc współorganizatorem, a potem wieloletnim kierownikiem Kliniki Neurologii Dziecięcej.
Jest autorką ponad 200 publikacji z zakresu neurologii dziecięcej, redaktorem wydanego w 1990 roku pierwszego podręcznika neurologii dziecięcej w Polsce.
Wśród opracowywanych przez Nią publikacji poczesne miejsce zajmuje tematyka dziecięcego porażenia mózgowego, zwłaszcza wczesnego rozpoznawania, oraz czynników ryzyka tego zaburzenia.
Jest jedną z inicjatorek ścisłej współpracy z rodzicami w procesie usprawniania leczniczego dzieci.
Aktualnie jest wykładowcą na Studium Logopedii oraz Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 

Dr Zofia Kułakowska

Urodzona w Polsce w Łodzi, od 1945 r. mieszkała we Francji, następnie w latach 1952 – 1996 w Belgii.

Studia medyczne rozpoczęła w Paryżu, następnie studiowała na Uniwersytecie Katolickim w Louvain.

1954r. obroniła pracę doktorską.
1962r. uzyskała specjalizację z pediatrii.
1975r. specjalizacja z neuropsychiatrii.
1981r. specjalizacja z rehabilitacji neurologicznej dziecka.
1964 – 1973r. konsultant neuropediatrii w Centrum Neurochirurgicznym w Brukseli.
1964 – 1986r. neuropediatra na Oddziale Noworodkowym w Klinice św. Anny oraz w Instytucie Neuroortopedycznym Petites Abeilles Vlesenbeek.
1976 – 1996r. Dyrektorem Medycznym Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Dziecka La Famille w Brukseli, gdzie wprowadza rehabilitację wg Systemu Andreasa Peto.
1970 – 1986r. Kierownik pracowni EEG dla dzieci w Klinice św. Anny.
1988 – 1995r. Prezes Stowarzyszenia Zawodowego Neuropediatrów Belgijskich.
1970 – 1986 Maitre de stage w ramach kształcenia specjalistów z neuropediatrii i psychiatrii dziecięcej.

Członek Europejskiego Towarzystwa Neuropediatrów i Belgijskiego Towarzystwa Neuropediatrów.

1989-1996 pełni obowiązki związane z funkcją męża, ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego oraz szefa misji Rzeczypospolitej Polskiej przy Wspólnocie Europejskiej.

W Polsce ponownie zamieszkła w 1996 roku.
Od 1998r. pracuje w Instytucie Matki i Dziecka w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii.

Ponadto prowadzi aktualizację Systemu Petö w Ośrodku „Krok za Krokiem” w Zamościu.

Miała również udział merytoryczny w organizacji Poradni Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży „AGA” Siedziby w Warszawie oraz jej filii w Przasnyszu, Radomiu i Ostrołęce.

Przyczyniła się do wprowadzenia terapii psychomotorycznej prowadzonej metodą wg według Procus i Block w Fundacji “Logokontakt”.
Wprowadziła terapię prowadzoną metodą werbo tonalną w Fundacji Orange Program Dźwięki Marzeń.
Bierze udział w kształceniu kadry specjalistów wieloprofilowego usprawniania dzieci.
Jest autorką wydanej w Polsce książki pt.: „Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji.”, Lublin 2003r.

Dr n. med. Maria Borkowska

Pediatra, specjalista rehabilitacji z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami pracuje nieprzerwanie od 1968 roku. Rozpoczęła pracę jako pediatra w warszawskim Oddziale Dziecięcym Stołecznego Centrum Rehabilitacji. Po uzyskaniu specjalizacji z rehabilitacji i uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych organizowała i kierowała Przychodniami i Ośrodkami Rehabilitacyjnymi dla Dzieci i Młodzieży m.inn. na warszawskim Żoliborzu, przy Warszawskim Szpitalu dla Dzieci, siecią Poradni Rehabilitacyjnych dla Dzieci „AGA” oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji.
Dzięki osobistym kontaktom ze specjalistami z zagranicy przyczyniła się do wprowadzenia w Polsce szkoleń w metodzie NDT-Bobath i Integracji Sensorycznej (SI).
Pracując jako nauczyciel akademicki i wykładowca na wielu wydziałach warszawskich wyższych uczelni: m.inn. Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytecie Warszawskim, a także Akademii Humanistycznej w Pułtusku i Wydziale Fizjoterapii WSSP w Lublinie oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych opublikowała podręczniki i liczne artykuły przydatne nie tylko studentom, ale i profesjonalistom, rodzicom oraz opiekunom dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i mózgowym porażeniem dziecięcym. Bierze czynny udział w licznych konferencjach i szkoleniach, nie tylko w naszym kraju, poświeconych usprawnianiu dzieci i młodzieży. Wiele pracuje społecznie.
Odznaczona została: medalem im. Dr Henryka Jordana, Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem z okazji 140-lecia Warszawskiego Szpitala dla Dzieci oraz odznaką Przyjaciel Dziecka.

Małgorzata Bal

Pedagog, absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki UW, matka dwudziestoletniej Agnieszki (mpd) działalność na rzecz dzieci z niepełnosprawnością
rozpoczęła w 1993 roku. Organizowała wówczas turnusy rehabilitacyjne w ramach pracy Ruchu Obrony Zycia im. Ks. Jerzego Popieluszki. Była inicjatorka i pierwszym wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Po pierwsze Rodzina. Przyczyniła się do powstania przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym sekcji Psychologii Rozwojowej Dziecka.
Działalność swoja ukierunkowuje tak, aby procesy rehabilitacji i edukacji dzieci z niepełnosprawnością przenikały się i uzupełniały tworząc jeden system wsparcia rozwoju realizowany w jednym miejscu, „pod jednym dachem”. Ułatwia to znacznie codzienność dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Miejscem zycia i rozwoju dziecka powinien być dom rodzinny i dlatego rodzinę należy otoczyć życzliwością i pomocą.
Bierze czynny udzial w konferencjach i spotkaniach prezentując dokonania Stowarzyszenia Po Pierwsze Rodzina i artykułując potrzeby dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny.
Odznaczona została: Medalem „Mazovia”, tytułem „Społecznik Roku”, „Parasolem Szczęścia”, „ Zasłużony dla Powiatu Przasnyskiego”, Złotym Krzyżem Zasługi.

Artur Marcinkowski

(urodzony 01.07.1973) jest absolwentem wydziału grafiki warszawskiej ASP. Od kilkunastu lat zwiazany jest z rynkiem reklamowym (agencje:Upstairs, Young&Rubicam, Red8, Zero7). Od prawie dwóch lat pełni rolę dyrektora kreatywnego w agencji Hypermedia Isobar, w ramach której obsługiwana jest fundacja Bank Brzdąca.

Michał Polkowski

W dniu 1 czerwca 2011 r. Prezes Mateusz Bal wręczył Medal Stowarzyszenia „Po Pierwsze Rodzina” Panu Michałowi Polkowskiemu. Wręczenie miało miejsce podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby Poradni „Aga” i „Naszej Szkoły” w Warszawie.
Michał Polkowski jest członkiem założycielem Stowarzyszenia „Po Pierwsze Rodzina”. Jego działalność, jako radnego Rady Dzielnicy Żoliborz, walnie przyczyniła się do uzyskania , w 1995 r., pierwszej siedziby Poradni „Aga”. W stowarzyszeniu pełnił funkcję Wiceprezesa, a obecnie jest jego Skarbnikiem.
Michał Polkowski jest jednym z fundatorów i Prezesem Fundacji „Bank Brzdąca”.