Konkurs fotograficzny

Nagrody główne:

I nagroda Filip Miller
II nagroda Marcin Liberski
III nagroda Robert Żbikowski

Wyróżnienia:
Michał Gmitruk
Grzegorz Feluś
Paulina Janowska
Dariusz Młynarczyk
Rita Duczmańska
Bartek Osiński
Agnieszka Stoicka
Wojciech Nowicki
Anna Banasiek
Alicja Plewnia

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
“Dziecko niepełnosprawne kochane takie jakie jest, dlatego, że jest!”

Edycja VIII

Honorowy patronat Prezydent M.St. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.


Jury wyłoniło laureatów dnia 13 listopada 2007 r. w Warszawie.
Na konkurs nadesłano 336 prac od 59 autorów.

galeria:


Honorowy Patronat

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski objął Honorowym patronatem VIII edycję Konkursu Fotograficznego “Dziecko niepełnosprawne kochane takie jakie jest, dlatego, że jest” i ufunduje I nagrodę (rzeczową) w wysokości 3.000 złotych.