Wydawnictwo

pozostałe woluminy:

Jak radzić sobie z atetozą?

Autor: Agnieszka Bal

Wydawnictwo “Zaułek”
ISBN 83-910046-4-3
Warszawa
2006 rok

cena 10 zł

Fragment recenzji:

“Tak długo, jak niepełnosprawni, aby normalnie funkcjonować zmuszeni są pokonywać nie tylko  swoje ograniczenia, lecz także bariery otaczającego ich świata – dawanie temu świadectwa pisanego ma swoje głęboko ludzkie uzasadnienie. Tak długo, jak niepełnosprawność wzbudza w świecie ludzi sprawnych lęk, zagrożenie i poczucie winy, trzeba ujawniać wszystkie jej aspekty. Trzeba mówić i pisać o niej. W taki sposób, zamiast chorej litości może pojawić się wrażliwość na niepełnosprawność. Młodej Autorce nie brakuje w pisaniu szczerości i odwagi, co jest najważniejszym Jej atutem.”

Piotr Pawłowski
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji

galeria: