Wydawnictwo

pozostałe woluminy:

Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym

Autor: Dr n. med. Maria Borkowska

Wydawnictwo “Zaułek”
ISBN 83-910046-3-5
Warszawa

2000 rok – wznowienie 2003 rok

Cena 30 zł

Fragment recenzji:

“Podręcznik napisany jest bardzo dobrze, doskonale ilustrowany 44 rycinami i XI tabelami. W tej formie i jakości służyć może zarówno studentom Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, a także lekarzom, terapeutom zajęciowym, pedagogom, psychologom zajmującym się rozwojem dziecka. W niektórych częściach może być przydatna również dla rodziców. Książka ta stanowi niewątpliwie pozycję, którą warto polecić.”

prof. zw. dr hab. n. med. Krystyna Bożkowa
specjalista pediatrii

“Problem rozwoju ruchowego, jak i jego zaburzeń w przebiegu różnych schorzeń wieku rozwojowego, zwłaszcza w zespole mózgowego porażenia dziecięcego jest ważnym, trudnym i nie w pełni rozwiązanym problemem. Z tego względu należy z zadowoleniem przyjąć inicjatywę autorki w omówieniu tego zagadnienia. W moim przekonaniu, ta obszerna praca powinna zainteresować zarówno studentów medycyny jak również lekarzy neurologów, neurologów dziecięcych, neurochirurgów dziecięcych, pediatrów i oczywiście rehabilitantów oraz fizjoterapeutów.”

prof. dr hab. Juliusz Wocjan
specjalista neurochirurgii