System Kolos

tabliczka

Pragnę poinformować, że dobiegła końca realizacja dofinansowania unijnego na zakup i modernizację wyposażenia komputerowego oraz opracowanie i wdrożenie unikatowego systemu informatycznego mającego objąć całość zagadnień dotyczących pobytu dziecka w naszych ośrodkach pt.: „Kompleksowa informatyzacja placówek Stowarzyszenia „Po pierwsze Rodzina”. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego Priorytet II.- Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

Do zmian w kierunku całkowitej cyfryzacji Stowarzyszenia obliguje nas zmiana prawa nakazująca wszystkim placówkom medycznym przejście na elektroniczny system prowadzenia dokumentacji pacjenta i elektroniczną formę gromadzenia historii terapii.

System też obejmie kontrolę czasu pracy oraz harmonogram przyjmowania pacjentów, tak by zwiększyć skuteczność pracy terapeutów w wykonywaniu świadczeń zakwalifikowanych do zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

System umożliwi w oparciu o najnowszą technologię ekranów dotykowych oraz dzięki łatwym w obsłudze identyfikatorom sprawne i szybkie logowanie.

Wypełnianie bieżącej dokumentacji nie będzie odbywać się jak dotychczas długopisem na kartkach wpiętych do segregatora, a poprzez dotknięcie właściwego punktu na ekranie.

Dłuższe i jednorazowe opinie, bądź obserwacje cykliczne wypełniane będą bezpośrednio za pomocą aktywnych formularzy w komputerze i tam pozostaną.

Dodatkowo chcemy umożliwić rodzicom wgląd w ich harmonogram wizyt i historię pobytu w naszym ośrodku.

logo_program_reg logo_mazowsze logo_UE